Компас Инженеринг

Компас Инженеринг ООД – Асеновград е производствено предприятие, създадено през 1995г. от специалисти с дългогодишен опит в областта на машиностроенето и металообработката. При създаването си фирмата е имала набор от само 2 машини. Поради бързото навлизане на пазара, в резултат от приложението на добри инженерингови практики, фирмата се разраства постепенно и днес разполага с богат машинен парк, който обслужва нуждите на прецизното и качествено производство.

Към момента предприятието разполага с технологичен потенциал и висококвалифициран персонал за изработка на машини с разнообразни приложения: проектиране щанци, матрици, пресформи, бластформи и резервни части с различни приложения. Междувременно си партнира с метсни фирми, в областта на шприцването на пластмаси и леенето на метали под налягане, за по-ефективо затваряне на цикъла на цялостното производство.

Визията на компанията е не само отражение на високо качество и професионализъм, но и експанзия на пазарите. Екипът се стреми към постоянно разширяване на поръчките за нестандартни инсрументи, разработване и усвояване на нови продуктови гами и поддържане на здрави и целесъобразни отношения с вече установените постоянни клиенти.

Проекти

Компас Инженеринг“ ООД – Асеновград спечели проект по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003 – 2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ за 1 058 000 лв.

Разработваме инструментална екипировка и нестандартно оборудване за различни сектори от икономиката: