RAIS M450L

Контролна Система FANUC 0i MD
X / Y / Z Оси: 700 / 500 / 500 mm
Размер на масата (X x Y): 750 x 600 mm
Товарим капацитет на масата: 500 kg
Скорост на шпиндела: Ремък 12,000 rpm
Посока на задвижване 10,000 / 12,000 / 15,000 rpm