AWEA 650

X / Y / Z Оси: 650 / 510 / 510 mm
Размер на масата (X x Y): 750 x 510 mm
Товарим капацитет на масата: 500 kg
Скорост на шпиндела: Ремък 8,000 rpm
Посока на задвижване 10,000 / 12,000 / 15,000 rpm