SWISS TYPE GOODWAY Автоматичен струг с ЦПУ двушпинделен тип SWM 20А

Система за управление FANUC 0i – TD, 10.4″ LCD
7 оси , от които 5 програмируеми
Два шпиндела C1 C2
Ход по осите – от 0 до 360º
Диаметър на обработвания прътов материал – до 20мм.
Максимална дължина на струговане – 207мм.