ОБРАБОТВАЩ ВЕРТИКАЛЕН ЦЕНТЪР AWEA AF1400

Система за управление FANUC 0i MD
5 оси програмируеми
Точност на повторение на осите с възможност до 0.005 мм
Въртяща маса за 4-та ос: 0 – 360 градуса
Въртяща маса за 5-та ос: мин.+/- 120 градуса
Инструментален магазин: за 24 инструмента
Система за мерене на детайлите с възможност за мерене до 0,005 мм
Товароносимост на масата – 1 200 кг