Обемна ерозийна машина Sodick

Диапазон: 300 x 200 x 250 mm.
Едновременна работа на 4 оси.