Нишкова ерозийна машина Sodick

Диапазон: 300 x 250 y 160 z mm.
Едновременна работа на 4 оси.