Нишкова ерозийна машина AggieCharmilles CUT 30P

Ходове на машината: 600х400х300
Едновременна работа с четири оси.
Работа с диаметър на нишката от 0.15 до 0.30 мм.